دوباره تازه میشوم

پائیز، فصل من سلام ، با تو تازه میشوم سرمشق زندگی را از سر میگیرم که نه، زندگی را سرمشق میدهم ،‌پائیزمن برگهای زرد ونارنجی ات را، باران بی حسابت را لحظه به لحظه در کنج خیالم زنده میکنم و این ضیافت را به فال نیک میگیرم ، من عشق به تو را با تمام وجود فریاد میزنم ، دوره میکنم مهر تورا دوباره ودوباره، وبا قلم آشتی میکنم شاید که برایمان بازهم دلبری کند . سیاهی را به دست باد خزان میسپارم وبا شبنم صبحگاه غبار دل را شستشو میدهم ، رویاهای بی پایانم را رنگی دیگر میبخشم رنگی از جنس بودن از جنس ماندن،  به یمن ورودت کوچه تنهایی دل را آذین میبندم ، کوچه با دانه دانه اشک من آب وجارو شده میخواهم پیش پایت دردهایم را قربانی کنم . لحظه لحظه مناجات است ،حال وهوایی دارم همچون حال وهوای تحویل سال میخواهم دست به آسمان بلند کنم و با نگاهی سرشار از عشق ودستانی لبریز از خواستن از آن یکتای بی همتا برای من وما فقط وفقط آرامش را طلب کنم و یقین بدانم او نیز با لبخندی سرشار از مهر دعای مرا اجابت میکند.                                                                                               به رسم هر سال با تمام وجود میگویم :                                        پائیز مقدمت مبارک 

/ 0 نظر / 25 بازدید